A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a Minty Dust női ruha webáruház tagjai, valamint a tagok - a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti - közeli hozzátartozói.
A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki 2019. július 23. 20:00 óráig a poszt hozzászólásaként begépeli a "nyerek" szót.

A nyereményjátékban az összes "nyerek" szót kommentelő között kerül kisorsolásra a nyeremény:

2 darab 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, ami a http://mintydust.com/ webshopban használható fel.

A nyereményjáték 2019. július 23. 20:00 óráig tart. A sorsolás és a nyertesek kiértesítése a ugyanezen a napon történik.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest a Facebook-on elérhető nyilvános e-mail címére küldött levélben, Facebook Messengeren, illetve a Facebookon értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Minty Dust női ruha webáruház nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Minty Dust női ruha webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a Minty Dust női ruha webáruház Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.

A Szervező jogai

A Minty Dust női ruha webáruház kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Minty Dust női ruha webáruház honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A Minty Dust női ruha webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Minty Dust női ruha webáruház számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Minty Dust női ruha webáruház a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A nyereményjáték során a Minty Dust női ruha webáruház nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@mintydust.hu